แผนกเรียนศึกษางานเดินทางถัดไปยังจังหวัดตรัง

0 Comments

การไปศึกษาดูงานในวันแรกเป็นการเสนอแนะผู้เข้าร่วมได้ทราบจะกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 2 ท่าน จากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ โดยอีกทั้ง 2 ท่านได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางของเมืองไทยด้านความเคลื่อนไหวลักษณะภูมิอากาศแล้วก็การจัดการพื้นที่เปียกแฉะน้ำ ผู้แทนจากบังคลาเทศได้ศึกษาแนวความคิดการจัดการด้วยกันจากวิทยากรของศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า รวมทั้งได้ด้วยกันกำหนดแนวทางพื้นฐาน 13 วิธีการ สำหรับเพื่อการจัดแจงป่าดงด้วยกันอย่างบรรลุเป้าหมาย

พื้นที่แรกที่เข้ายอดเยี่ยมเรียนศึกษางานเป็น อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่นำแนวทางการจัดแจงด้วยกันมาดัดแปลง สำหรับเพื่อการลดการขัดกันเกี่ยวกับการฉกชิงทรัพยากร และก็ประสบผลสำเร็จ ในกรณีนี้เป็นความไม่ตรงกันระหว่างฝูงช้างป่าแล้วก็คน ทางอุทยานฯ ได้ปฏิบัติงานสร้างเสริมความประจักษ์แจ้งทราบของคนภายในพื้นที่ โดยดึงคนภายในเขตแดนเข้ามาด้วยกันจัดแจงทรัพยากรธรรมชาติตามหลักทฤษฎีต่างๆรวมทั้งตั้งขึ้นกรุ๊ปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นในพื้นที่ เดี๋ยวนี้คนภายในแคว้นแสดงความเพียรพยายามสำหรับในการช่วยทำให้ช้างป่ารอดชีวิตไม่มีอันตราย รวมทั้งถูกใจให้มีช้างป่าอาศัยอยู่ในรอบๆนั้น

หลังจากนั้นภาควิชาศึกษาเล่าเรียนศึกษางานได้มุ่งลงใต้เพื่อศึกษางานที่สมุทรน้อย จังหวัดสงขลา เป็นหลักที่เปียกแฉะน้ำที่มีความหมายระหว่างชาติตามอนุสัญญา Ramsar (1) มีเรือพาแผนกศึกษางานเข้าเล่าเรียนระบบนิเวศในทะเลสาบที่นี้อย่างใกล้ชิด ได้ได้โอกาสมองเห็นพื้นที่ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างหลายที่ เช่น ป่าพรุ (swamp forest) ป่าเสม็ดขาว (Melaleuca forest) มวลน้ำ ป่าดิบชื้น รวมทั้งพื้นที่การกสิกรรม พื้นที่เปียกน้ำที่นี้มีความหมายยิ่งสำหรับเป็นแหล่งเพาะฟักตัวอ่อน (bird nesting) แล้วก็แหล่งของกินของนก คนท้องถิ่นก็พึ่งกับทรัพยากรในทะเลสาบเพื่อการเลี้ยงชีพ คนท้องถิ่นเป็นจำนวนมากมีอาชีพทำประมงแล้วก็การท่องเที่ยว ยิ่งไปกว่านี้แผนกศึกษางานยังได้ได้โอกาสตรวจสอบเรียนแบบอย่างการสนับสนุนอาชีพหนทางหลายแบบอย่าง เป็นต้นว่า การกสิกรรมอินทรีย์ที่มีการเกื้อหนุนในพื้นที่นี้ เพื่อลดแรงกดดันต่อพื้นที่เปียกน้ำจากการใช้คุณประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่เปียกแฉะน้ำ

แผนกเรียนศึกษางานเดินทางถัดไปยังจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นที่รู้จักด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมที่หนักแน่น ตรงนี้แผนกเรียนศึกษางานได้ได้โอกาสศึกษาเล่าเรียนพินิจกิจกรรมการจัดการด้วยกันสำหรับในการรักษาทรัพยากรทางทะเล แล้วก็ริมตลิ่งที่กำลังดำเนินงานอยู่ในตำบลลิบตาง เกาะลิบตางเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่สำคัญของ พะยูน ซึ่งเป็นสัตว์สมุทรเลี้ยงลูกด้วยนมที่หายาก แล้วก็เป็นแหล่งต้นหญ้าสมุทรหลากหลายประเภท แผนกเล่าเรียนศึกษางานได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมาคมประมงพื้นเมืองของจังหวัดตรัง ที่บรรลุเป้าหมายในด้านการจัดการทรัพยากรเขตแดน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวเนื่องพากันแสดงความขอบพระคุณในความบากบั่นและก็การบรรลุผลของสัมพันธ์นี้ ที่นำมาซึ่งการทำให้มีการนำข้อคิดเห็นแล้วก็การเริ่มของคนภายในแคว้น ไปพิเคราะห์เมื่อมีการปฏิวัติโยบาย อีกทั้งในระดับตำบลแล้วก็ระดับจังหวัด เช่น หน่วยงานบริหารส่วนตำบล (อบต.) ของลิบตาง ตกลงตามคำขอความช่วยเหลือของคนภายในเขตแดนรวมทั้งประกาศใช้ “ข้อบังคับของ อบต.ลิบลิ่วง ประเด็นการรักษาพะยูน ในปี พุทธศักราช2555